přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Ruština

V jakých kurzech tento jazyk nabízíme:

Ruština pro začátečníky
  • Kurz ruštiny je určen zatátečníkům. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů.
Ruština pro mírně pokročilé
  • Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách. Důraz je kladen na řízenou konverzaci. Studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
Ruština pro pokročilé
  • Studenti kurzu pro pokročilé posílí svou schopnost porozumět autentickým materiálům, vyjádří svůj názor na běžná témata a získají jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím. Vyučuje se podle principů komunikativní metody

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda