přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Španělština pro pokročilé

Den konání: pondělí 17:40 – 19:10h nebo úterý 16:00 – 17:30h
Rozsah: 2 vh/týdně
Celkový počet hodin: 38 vh/semestr
Kde probíhá tento jazykový kurz: Frýdek-Místek, Havířov
Kurz je vhodný pro: dospělé, studenty i firemní klientelu

2900,-

Kurz je zaměřen na zdokonalení konverzace, mluveného slova, výslovnosti, schopnosti porozumět. Kurz je určen pro pokročilé studenty, kteří mají zájem prohloubit své dosavadní znalosti španělštiny a udržet si dobrou konverzační úroveň. Studenti tohoto kurzu by měli dosahovat úrovně B2 (klasifikace dle Společného evropského referenčního rámce), tzn. že student ovládá jazyk natolik, že dokáže porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a bez větších problémů sdělit svá přání a potřeby. Předpokládá se obstojná znalost následujících gramatických jevů: všechny aktivní formy slovesných časů, kondicionál, gerundium, opisné vazby, souslednost časů, pasivum a konjunktiv přítomného času. Samozřejmostí je širší slovní zásoba, plynulejší mluvený projev a vyšší úroveň projevu psaného.

Objednat nebo jen napsat dotaz

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda