přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Jazykové kurzy pro veřejnost 2017/2018

Nacházíte se: Pro veřejnost

Každý kurz je rozdělen do dvou semestrálních bloků o rozsahu 38 vyučovacích hodin na jeden semestr. Výuka probíhá jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách (90min) v období září – leden a únor – červen. Cílem kurzu je seznámit se s různými jazykovými obraty a prostředky, zdokonalit se a rozšířit si své jazykové schopnosti a dovednosti prostřednictvím pestrých modelových situací. Klademe také důraz na odstranění a zbavení se jazykových bariér a ostychu používat cizí jazyk v reálných situacích.
Kurz je zakončen certifikátem o absolvování dané úrovně.

Angličtina pro začátečníky

 • Den konání: pondělí 16:00 – 17:30h nebo úterý 16:00 - 17:30h nebo středa 17:40 – 19:10h nebo čtvrtek 17:40 – 19:10h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby, nácviku výslovnosti
 • nabízíme Vám zábavné a netradiční metody výuky
 • použijete angličtinu při různých skupinových hrách (scénky, nácvik modelových situací, hry zaměřené na slovní zásobu)

Angličtina pro mírně pokročilé

 • Den konání: pondělí 16:00 - 17:30 nebo úterý 16:00 – 17:30h nebo středa 17:40 – 19:10h nebo čtvrtek 17:40 – 19:10h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny
 • zábavné a netradiční metody výuky
 • součástí kurzu je také poznávání anglické a americké kultury (všední život, zvyky, tradice, idiomy)

Angličtina pro středně pokročilé

 • Den konání: pondělí 17:40 – 19:10h nebo úterý 16:00 - 17:30h nebo středa 16:00 – 17:30h nebo čtvrtek 17:40 – 19:10 Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • v rámci konverzace budete řešit zajímavá a aktuální témata
 • student bude umět napsat souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají
 • dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle

Angličtina pro velmi pokročilé

 • Den konání: pondělí 17:40 – 19:10h nebo úterý 17:40 – 19:10h nebo středa 16:00 – 17:30h nebo čtvrtek 16:00 - 17:30h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • student umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko
 • porozumíte hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru

Němčina pro začátečníky

 • Den konání: pondělí 17.40 – 19.10 h nebo středa 16.00 – 17.30h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit
 • v každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním

Němčina pro mírně pokročilé

 • Den konání: pondělí 17:40 – 19:10h nebo úterý 16:00 – 17:30h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit
 • v každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním
 • důsledné trénování německé výslovnosti a intonace

Němčina pro pokročilé

 • Den konání: středa 17:40 – 19:10h nebo pátek 16:00 – 17:30h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce
 • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích

Ruština pro začátečníky

 • Den konání: úterý 17:40 – 19:10h nebo pátek 16:00 – 17:30h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody

Ruština pro mírně pokročilé

 • Den konání: úterý 16:00 – 17:30h nebo středa 17:40 – 19:10h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)


Ruština pro pokročilé

 • Den konání: pondělí 16:00 – 17:30h nebo čtvrtek 17:40 – 19:10h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr
 • budu schopen/na konverzovat o životním prostředí, životním stylu a dalších běžných tématech
 • rezervuji si pokoj v hotelu, domluvím se na letišti a objednám si v restauraci
 • posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům, vyjádřím svůj názor na běžná témata a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda