přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Příprava ke státní maturitě

Den konání: úterý 14:15 - 15:45 nebo středa 16.00 – 17.30h
Rozsah: 2 vh/týdně
Celkový počet hodin: 38 vh/semestr
Kde probíhá tento jazykový kurz: Frýdek-Místek, Havířov
Kurz je vhodný pro: dospělé, studenty i firemní klientelu

2900,-

Budete v letošním roce maturovat a chcete se pečlivě připravit na složení státní maturitní zkoušky z anglického jazyka? Pak jsou je tento kurz určen přímo Vám.

Kurz je určen Studentům maturitních ročníků středních škol a nástavbového studia, kteří budou nově skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z anglického jazyka. Studium základní úrovně obtížnosti anglického jazyka je určeno těm z vás, kteří se chtějí opravdu pečlivě připravit na komplexní maturitní zkoušku z tohoto předmětu.Kurz odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – středně pokročilý. Zvládnete všechny tři části této povinné maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci (2 subtesty – čtení a poslech). Připravíte se na náročné situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají. Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity. Kurz zahrnuje procvičování typových otázek, cvičení a poslechů základní úrovně maturity z anglického jazyka. Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou. Výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech.

Objednat nebo jen napsat dotaz

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda