přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Denní studium angličtiny pro mírně pokročilé

Den konání: pondělí - pátek 08:00 – 11:10h nebo 11:40 - 14:50h
Rozsah: 20vh/týdně
Kde probíhá tento jazykový kurz: Frýdek-Místek, Havířov
Kurz je vhodný pro: dospělé, studenty i firemní klientelu

17900,-

Náplní denního studia angličtiny je častější zapojení do výuky a rychlejší růst jazykové úrovně. Kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny. Zábavné a netradiční metody výuky, použití gramatiky v praxi. Budete rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. Výuka je směrována tak, aby studenti byli v případě zájmu schopni složit některou z Cambridge Exams. Tyto zkoušky samozřejmě vyžadují komplexní zvládnutí gramatiky, slovní zásoby a schopnost aktivní komunikace. To, na jakou zkoušku budete připraveni, záleží na Vaší vstupní úrovni angličtiny a ještě více na tom, jak efektivně rok výuky využijete. Absolventi ročního pomaturitního studia obdrží Certifikát potvrzující jejich roční studium angličtiny.

 

Na základě zařazení Jazykové Akademie do vyhlášky MŠMT ČR je jednoleté pomaturitní studium postaveno na úroveň studia na střední škole. Potvrzení o studiu jsme oprávněni vydávat až po nástupu ke studiu. Maturantům z roku 2016 (musí se jednat o první maturitu) bude přiznán statut středoškolského studenta v plném rozsahu tak, jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, apod.). Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení. Studenti, kteří nejsou maturanty z roku 2016 studovat mohou, ale nemůže jim být přiznán statut studenta, tudíž ani výhody z něho plynoucí.

DOPORUČUJEME

Objednat nebo jen napsat dotaz

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda