přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Pomaturitní studium

Nacházíte se: Pomaturitní studium

Statut studenta zahrnující veškeré sociální výhody
Omezený počet max. 10 - 15 studentů ve skupině
Skupiny různých úrovní začátečník - velmi pokročilý
Konverzace s rodilým mluvčím

Výuka je směrována tak, aby studenti byli v případě zájmu schopni složit některou z Cambridge Exams. Tyto zkoušky samozřejmě vyžadují komplexní zvládnutí gramatiky, slovní zásoby a schopnost aktivní komunikace. To, na jakou zkoušku budete připraveni, záleží na Vaší vstupní úrovni angličtiny a ještě více na tom, jak efektivně rok výuky využijete. Absolventi ročního pomaturitního studia obdrží Certifikát potvrzující jejich roční studium angličtiny.
Na základě zařazení Jazykové Akademie do vyhlášky MŠMT ČR je jednoleté pomaturitní studium postaveno na úroveň studia na střední škole. Potvrzení o studiu jsme oprávněni vydávat až po nástupu ke studiu. Maturantům z roku 2016 (musí se jednat o první maturitu) bude přiznán statut středoškolského studenta v plném rozsahu tak, jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, apod.). Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení. Studenti, kteří nejsou maturanty z roku 2016 studovat mohou, ale nemůže jim být přiznán statut studenta, tudíž ani výhody z něho plynoucí.

 

NOVÉ pomaturitko

 • Zcelá nová forma pomaturitního studia, která se nově spouští pro všechny úrovně
 • Struktura hodin a cíl výuky je zachován
 • Zůstávají všechny výhody standardního pomaturitního studia
 • Cena je stejná
 • Kurz je ale organizován zábavnou a hravou formou
 • Spousta doplňkových akcí a zábavy i mimo školu

Denní studium angličtiny pro mírně pokročilé

 • Den konání: pondělí - pátek 08:00 – 11:10h nebo 11:40 - 14:50h
 • Rozsah: 20vh/týdně
 • Častější zapojení do výuky a rychlejší růst jazykové úrovně
 • Kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny
 • Zábavné a netradiční metody výuky
 • Použití gramatiky v praxi
 • Budete rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd.

 

Denní studium angličtiny pro středně pokročilé

 • Den konání: pondělí - pátek 08:00 – 11:10h nebo 11:40 - 14:50h
 • Rozsah: 20vh/týdně
 • Častější zapojení do výuky a rychlejší růst jazykové úrovně
 • Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích
 • Student bude umět napsat souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají
 • Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda