přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Němčina

V jakých kurzech tento jazyk nabízíme:

Němčina pro začátečníky
  • Nabízíme Vám zábavné a netradiční metody výuky němčiny pro začátečníky. Kurz je určen všem, kteří nemají znalosti německého jazyka a chtěli by se naučit základní strukturu němčiny, slovní zásobu, mluvit, psát, číst atd.
Němčina pro mírně pokročilé
  • Kurz určen mírně pokročilým. Komunikace v kurzu je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit. V každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním.
Němčina pro pokročilé
  • Kurz němčiny je určen pro pokročilé. Cílem kurzu je vylepšit úroveň mluvené i psané němčiny. A to s ohledem na pracovní náplně, studia a na priority společnosti. Posílit využití němčiny v rámci svého pracovního zařazení a komunikovat se svými zahraničními partnery.

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda