přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Němčina pro pokročilé intenzivní

Den konání: pondělí - pátek 16.00 – 17.30h a 17:40 - 19:10h
Rozsah: 20 vh/týdně
Celkový počet hodin: 160 vh max. 8 studentů v kurzu
Kde probíhá tento jazykový kurz: Frýdek-Místek, Havířov
Kurz je vhodný pro: dospělé, studenty i firemní klientelu

1990,-

Cílem vylepšit úroveň mluvené i psané němčiny s ohledem na požadavky vyplývající z pracovní náplně, studia a na priority společnosti. Posílit využití němčiny v rámci svého pracovního zařazení, získání práce a komunikovat se svými zahraničními partnery. Kariéra v obchodním sektoru a zvýšení šancí na pracovním trhu, zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Zlepšit současnou jazykovou úroveň pro výkon pozice. Nadále rozvíjet své jazykové schopnosti a dovednosti jak všeobecného jazyka, tak v oblasti odborné terminologie (bankovnictví, účetnictví, business, věda a technika, právnictví, ekonomie, management.) Vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce. Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích. V každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním. Témata doplněné o: Povolán í a všední den telefonní rozhovor, domluvení si schůzky, Berlín, cestovní ruch, popis cesty aj. 

Objednat nebo jen napsat dotaz

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda