přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Letní kurzy

Nacházíte se: Letní kurzy

Intenzita 2 - 20 hodin / týdně
Omezený počet max. 8 studentů ve skupině
Skupiny různých úrovní začátečník - velmi pokročilý
Konverzace s rodilým mluvčím

Ceny již od 1.690 Kč

Kurzy běží v období 9.7. - 31.8.

Angličtina pro začátečníky 

 • Den konání: pondělí 16.00 – 17.30h nebo středa 17.40 – 19.10h
 • Rozsah: 2vh/týdně
 • Celkový počet hodin: 16vh, max. 8 studentů v kurzu
 • výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby, nácviku výslovnosti
 • nabízíme Vám zábavné a netradiční metody výuky
 • použijete angličtinu při různých skupinových hrách (scénky, nácvik modelových situací, hry zaměřené na slovní zásobu)

Angličtina pro začátečníky – intenzivní

 • Termín konání: 13. - 17. 7. 2015 nebo 3. - 7. 8. 2015, pondělí - pátek 16.00 – 17.30h a 17:40 - 19:10h
 • Rozsah: 4vh/denně
 • Celkový počet hodin: 20vh/týdně, max. 10 + 1 studentů v kurzu
 • kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny
 • výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby, nácviku výslovnosti
 • v rámci konverzace budete řešit zajímavá a aktuální témata: Volný čas a zábava, Koníčky a jiné zájmy, Životní změny, Typický den,aj.

Angličtina pro pokročilé

 • Den konání: úterý 16.00 – 17.30h nebo čtvrtek 17:40 - 19:10h
 • Rozsah: 2vh/týdně
 • Celkový počet hodin: 16vh, max. 8 studentů v kurzu
 • zábavné a netradiční metody výuky
 • kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny
 • součástí kurzu je také poznávání anglické a americké kultury (všední život, zvyky, tradice, idiomy) 

Angličtina pro pokročilé – intenzivní  

 • Termín konání: 13. - 17. 7. 2015 nebo 3. - 7. 8. 2015, pondělí - pátek 16.00 – 17.30h a 17:40 - 19:10h
 • Rozsah: 4vh/denně
 • Celkový počet hodin: 20vh/týdně, max. 8 studentů v kurzu
 • kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny
 • v rámci konverzace budete řešit zajímavá a aktuální témata
 • zaměření na konverzaci v reálných situacích, zlepšení schopnosti reagovat v cizím jazyce a porozumět mluvenému slovu
 • konverzační témata:  Náš životní cyklus (důležité události, rodina, přátelé), Životní úspěchy a neúspěchy (popisujeme své pocity), Dobrodružství, neštěstí (nečekané události), Vyprávíme a píšeme příběhy
 • budete rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd.

  Němčina pro začátečníky

 • Den konání: pondělí 17.40 – 19.10 h nebo středa 16.00 – 17.30h
 • Rozsah: 2vh/týdně
 • Celkový počet hodin: 16vh, max. 8 studentů v kurzu
 • komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit
 • v každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním

Němčina pro začátečníky - intenzivní

 • Termín konání: 13. - 17. 7. 2015 nebo 3. - 7. 8. 2015, pondělí - pátek 16.00 – 17.30h a 17:40 - 19:10h
 • Rozsah: 4vh/denně
 • Celkový počet hodin: 20vh/týdně, max. 8 studentů v kurzu
 • komunikace je rozvíjena na pevných gramatických základech v rámci rozmanitých aktivit
 • v každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním
 • důsledné trénování německé výslovnosti a intonace

NJ pro pokročilé

 • Den konání: pondělí 16.00 – 17.30h nebo úterý 17.40 – 19.10h
 • Rozsah: 2vh/týdně
 • Celkový počet hodin: 16vh, max. 8 studentů v kurzu
 • v každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním
 • Témata: denní program a schůzky, časové údaje a dny v týdnu, na pracovišti, dopravní prostředky, kancelář

NJ pro pokročilé – intenzivní

 • Termín konání: 13. - 17. 7. 2015 nebo 3. - 7. 8. 2015, pondělí - pátek 16.00 – 17.30h a 17:40 - 19:10h
 • Rozsah: 4vh/denně
 • Celkový počet hodin: 20vh/týdně, max. 8 studentů v kurzu
 • v každé hodině se budou rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním
 • Témata doplněné o povolání a všední den telefonní rozhovor, domluvení si schůzky, Berlín, cestovní ruch, popis cesty aj.

 

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda