přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Konverzace s rodilým mluvčím

Nacházíte se: Konverzace

Anglická konverzace pro mírně pokročilé

 • Den konání: úterý 17.40 – 19.10h nebo čtvrtek 16.00 – 17.30h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr max. 6 studentů v kurzu
 • kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum
 • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích


Anglická konverzace pro středně pokročilé

 • Den konání: úterý 16.00 – 17.30h nebo čtvrtek 17.40 – 19.10h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr max. 6 studentů v kurzu
 • kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech


Anglická konverzace pro velmi pokročilé

 • Den konání: pondělí 17.40 – 19.10h nebo středa 16.00 – 17.30h Rozsah: 2vh/týdně Celkový počet hodin: 38vh/semestr max. 6 studentů v kurzu
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech
 • Student dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda