přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Příprava na zkoušku FCE 2hod/týden

Den konání: pondělí 14.25 – 15.55h, úterý 16.00 - 17.30,středa 17.40 – 19.10h nebo čtvrtek 17.40 - 19.10
Rozsah: 2 vh/týdně
Celkový počet hodin: 36 vh/semestr
Kde probíhá tento jazykový kurz: Frýdek-Místek, Havířov
Kurz je vhodný pro: dospělé, studenty i firemní klientelu

3600,-

Kurzu připravujícím na zkoušku FCE (First Certificate in English) jsou na studenty kladeny mnohem větší požadavky. Status zkoušky „více pokročilí“ vyžaduje, aby student při čtení náročnějšího textu naučné literatury, časopisů a novin dokázal porozumět nejen jádru textu, ale aby také znal detaily a strukturu textu. Měl by také dokázat odhadnout jeho význam. Při psaní pak studenti procvičují dopisy, kratší články a recenze na řadu témat do délky 200 slov.
Procvičují znalosti angličtiny a slovní zásoby v úkolech vyžadujících doplňování chybějících slov, hledání chyb ve větách a také přeměnu slov v jiné. Poslech je zaměřen hlavně na porozumění mluvené angličtině v řadě rozličných situaci, jako například interview, diskuze, konverzace, atd. V konverzaci studenti procvičují schopnosti mluvit k danému tématu delší dobu, hromadnější diskuze a interview, práci s obrázky a fotkami.


Základní informace o zkoušce FCE
FCE je nejrozšířenější zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, která vyžaduje značnou jazykovou znalost ze všech jazykových schopností. Je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu - styk s veřejností nebo sekretářské práce v bankovnictví, aeroliniích, stravování, na univerzitách a dalších institucích. Student na tomto stupni by měl s přehledem zvládat běžnou dopisovou a telefonickou komunikaci, číst učebnice a články a komunikovat s rodilými mluvčími. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.


Obsah zkoušky:

FCE má následující části: Reading and Use of English - čtení a použití angličtiny (1 hodina a 15 minut), Writing - psaní (1 hodina a 30 minut), Listening - poslech (přibližně 40 minut), Speaking - mluvení (přibližně 14 minut)

Objednat nebo jen napsat dotaz

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda