přeskočit na obsah
Vyberte si z našich jazykových kurzů: anglický jazykangličtina německý jazykněmčina ruský jazykruština francouzský jazykfrancouzština španělský jazykšpanělština italský jazykitalština czech language for foreignersczech for foreigners

Angličtina

V jakých kurzech tento jazyk nabízíme:

Denní studium angličtiny pro mírně pokročilé
 • Náplní denního studia angličtiny je častější zapojení do výuky a rychlejší růst jazykové úrovně. Kurz je zaměřen na praktické a aktivní použití angličtiny. Absolventi ročního pomaturitního studia obdrží Certifikát potvrzující jejich roční studium angličtiny.
Denní studium angličtiny pro středně pokročilé
 • Denní studium angličtiny je určeno pro středně pokročilé. Cílem je rychlejší růst jazykové úrovně. Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích. Absolventi ročního pomaturitního studia obdrží Certifikát potvrzující jejich roční studium angličtiny.
Angličtina pro začátečníky
 • Cílem tohoto kurzu je se seznámit pod vedením kvalifikovaného a zkušeného lektora se základními strukturami anglického jazyka, které jsou slovní zásoba, každodenní fráze, gramatické struktury, čtení, mluvený a psaný projev, poslech.
Angličtina pro mírně pokročilé
 • Kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Cílem je zdokonalit se a rozšířit si své jazykové schopnosti a dovednosti. Odstranění a zbavení se jazykových bariér a ostychu používat cizí jazyk v reálných situacích.
Angličtina pro středně pokročilé
 • Cílem je vylepšit úroveň mluvené i psané angličtiny s ohledem na požadavky vyplývající z pracovní náplně, studia, budoucí práce. Posílit využití angličtiny v rámci svého pracovního zařazení, zlepšit současnou jazykovou úroveň pro výkon pozice, vycestování do zahraničí.
Angličtina pro velmi pokročilé
 • Kurz pro velmi pokročilé je určen všem, co chtějí vylepšit úroveň mluvené i psané angličtiny. Kariéra v obchodním sektoru a zvýšení šancí na pracovním trhu, zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu.
Anglická konverzace pro mírně pokročilé
 • Anglická konverzace je určená mírně pokročilým. Kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností.Vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum.
Anglická konverzace pro středně pokročilé
 • Kurz je orientován na středně pokročilé. Cílem je zdokonalit komunikační dovednosti v angličtině. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní i poslech
Anglická konverzace pro velmi pokročilé
 • Anglická konverzace je určena pro velmi pokročilé studenty. Vyučuje se podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum.
Příprava na zkoušku FCE 2hod/týden
 • Kurz připravuje studenty na složení zkoušky FCE. Na studenty jsou kladeny větší nároky. Procvičují se znalosti angličtiny a slovní zásoby v úkolech vyžadujících doplňování chybějících slov, hledání chyb ve větách a také přeměnu slov v jiné. Poslech je zaměřen hlavně na porozumění mluvené angličtině v řadě rozličných situaci, jako například interview, diskuze, konverzace, atd.
Příprava na zkoušku FCE 4hod/týden
 • Status zkoušky „více pokročilí“ vyžaduje, aby student při čtení náročnějšího textu naučné literatury, časopisů a novin dokázal porozumět nejen jádru textu, ale aby také znal detaily a strukturu textu.
Příprava na zkoušku FCE 2+2hod/týden
 • Kurz je orientován na přípravu ke zvládnutí zkoušky FCE. Výuka probíhá 2 krát týdne, vždy po dvou hodinách. Cílem je porozumět textům v časopisech, knihách apod. Na studenty, kteří chtějí u zkoušky uspět, jsou kladeny větší nároky. Kurz je na vše připraví.
Příprava na zkoušku CAE
 • V kurzu připravujícím na zkoušku CAE (Certificate in Advanced English) se na studenty kladou již velmi vysoké nároky. Absolvent této zkoušky je již velmi dobře kvalifikován ve znalosti angličtiny. Je procvičována práce s těžším textem knih a novin a studenti by měli být schopni velmi dobře porozumět hlavním myšlenkám textu a jeho detailům.
Příprava na zkoušku CPE
 • Zkouška CPE (Certificate of Proficiency in English) je dokladem o velmi vysoké znalosti anglického jazyka téměř na rovině rodilého mluvčího. Studenti jsou v přípravném kurzu vedeni k velmi pokročilé práci s textem rozmanitého charakteru od beletrie, odborných časopisů, novin, atd. a k porozumění jednotlivým slovům, větám, odstavcům i celku, znalosti jeho struktury, vývoje myšlenek a názorů v něm obsažených.
Angličtina s Little Kitty I.
 • Kurz angličtiny je otevřen pro děti ve věku 3 - 5 let. Kurz probíhá formou zábavných her, kdy si děti osvojují anglické slovíčka, dále se učí písničky, říkadla.Vyučuje se v období září – červen
Angličtina s LIttle Kitty II.
 • Kompletní výukový program pro děti ve věku 6 - 8 let, 9 – 12 let. Kurz probíhá formou zábavných her, kdy si děti osvojují anglické slovíčka, dále se učí písničky, říkadla.
Angličtina pro žáky základních škol I.
 • Kurz angličtiny probíhá v období od září až do června. Výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby, nácviku výslovnosti.
Angličtina pro žáky základních škol II.
 • Kurz probíhá formou zábavných her, kdy si děti osvojují anglické slovíčka, dále se učí písničky, říkadla. Kurz probíhá od září do června. Výuka je založena na logickém vysvětlení gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby, nácviku výslovnosti. Kurz probíhá zábavnou formou.
Angličtina pro mírně pokročilé
 • Kurz je určen studentům. Nabízíme Vám moderní přístupy, komunikativní metody výuky. Velký prostor je věnován konverzaci a využití jazyka v běžném životě.
Angličtina pro středně pokročilé
 • Kurz je věnovám studentům. Výuka je založena na moderním přístupu a cílem je hlavně naučit se komunikovat v angličtině. Kurz je pro 8 osob.
Konverzace s rodilým mluvčím
 • Kurz je určen pouze pro 4 studenty, kteří se naučí perfektně komunikovat a domluví se v běžném životě. Výuka probíhá moderním způsobem.

© 2004 - 2014 Jazyková Akademie | Language Academy | Graphic design by Jan Siuda